Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

  Etter å ha gjennomført denne læringsstien skal du

  • kjenne til eierskapsstrukturen i norske medier
  • kjenne til de viktigste inntektskildene og innteksmessige utfordringene for norske medier
  • kjenne til statlige støtteordninger og reguleringer
  • forstå hvorfor mediemangfold er viktig for ytringsfrihet og demokrati
  • kjenne til viktige skillelinjer i norsk mediepolitikk
  • kunne drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til norsk mediepolitikk og medieøkonomi