Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

    • vite hva som kjennetegner de unges mediebruk i dag med hensyn til tidsbruk og innhold
    • forstå hvorfor de unges mediebruk er ulik mediebruk i andre aldersgrupper
    • kunne lese, analysere og tolke enkel statistikk
    • kunne presentere statistiske data om mediebruk for andre