Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Delingskultur og opphavsrett

Helt siden de første datanettverkene oppsto på 1960-tallet, har det eksistert en delingskultur på Internett. Det betyr at folk deler innhold uten å ta betalt for det.

I denne videoen fra 2011 forteller Øyvind Solstad om delingskultur og remixing på YouTube. Solstad er kommunikasjonsrådgiver i Carat.

Delingskultur i vekst

Helt siden de første datanettverkene oppsto på 1960-tallet, har det eksistert en delingskultur på Internett. Ideen med Internett var nettopp å dele informasjon mellom forskere.

Etter hvert som Internett også er blitt tilgjengelig for Hvermansen, har denne gavekulturen holdt seg. Folk deler informasjon og gode ideer uten å ta betalt for det. Derfor har vi nettsteder som Wikipedia og «open source»-programvare, det vil si programmer som hvem som helst kan benytte seg av og redigere innholdet i..

Fagerjord sier at denne dugnadstankegangen kan forveksles med å kopiere og dele rettighetsbelagt programvare, film og musikk. Det er imidlertid forskjell på å dele noe som er ment skal deles, og å kopiere noe som er underlagt bestemmelser som hindrer videre eksemplarframstilling.

Kopiering av åndsverk

Kopiering av åndsverk er i seg selv ikke noe nytt. De fleste som hadde kassettspiller i 1980-årene, tok opp radioprogrammer og kopierte kassetter for så å dele med venner. Omfanget ble likevel ikke stort.

Med dagens teknologi er det derimot blitt svært enkelt å kopiere og mangfoldiggjøre digitalt innhold. Det er en stor utfordring for kommersielle aktører på Internett at det ikke bare er praktisk mulig, men faktisk ganske lett å kopiere tekster, programvare, filmer og musikk.

Sist oppdatert 31.01.2018
Skrevet av Marte Lindstad Næss
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Medieetikk, kildekritikk og personvern

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale