Hopp til innhold

Oppgave

Mediert mobbing

En oppgave om mobbing i sosiale medier

Mobbing i sosiale medier

Fordi jeg fortjener det?

Skriv en tekst på ca. to A4-sider der du drøfter:

  • hvorfor mange barn og unge velger å bruke sosiale medier til å mobbe andre
  • hva som kan gjøres for å motvirke mobbing i sosiale medier
Sist faglig oppdatert 31.01.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Medieetikk, kildekritikk og personvern

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale