Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Diskuter årsaker til og tiltak mot digital mobbing

Svært mange ungdommer på din alder blir utsatt for hatefulle ytringer og digital mobbing. Hva kan du gjøre med det?

Hatytringer og digital mobbing

Se videoen om hatefulle ytringer i klassen.

Diskuter følgende

  1. Hva gjør hatefulle ytringer og digital mobbing med selvbildet vårt? Vær gjerne åpen om egne erfaringer.
  2. Hva kan årsaken være til at noen mobber eller trakasserer andre i sosiale medier?
  3. Hvordan kan du og klassekameratene dine bidra til å forebygge digital mobbing?
Sist oppdatert 15.02.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Medieetikk, kildekritikk og personvern

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale