Hopp til innhold
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til presseetiske regler slik disse er nedfelt i Vær varsom-plakaten
  • kjenne til hvordan brudd på presseetiske regler håndteres i Norge og i noen andre europeiske land
  • kunne vurdere ulike redaksjonelle innslag ut fra presseetiske prinsipper
  • kunne legge presseetiske prinsipper til grunn for eget arbeid