Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Vurder kildene kritisk

Øv deg på kildekritikk.

Stor hånd med forstørrelsesglass over liten mann med snakkeboble. Illustrasjon.

Oppgave 1: Vurdering av Facebook-grupper

Du er sikkert medlem av en eller flere grupper på Facebook, enten åpne eller lukkede/private. Dersom du ikke er medlem, kan du løse denne oppgaven sammen med en annen elev i klassen. Ta utgangspunkt i de Facebookgruppene du eller klassekameraten din er medlem av, og foreta en kildekritisk vurdering ved å svare på følgende spørsmål:

 • Hvorfor er gruppa etablert?
 • Hva finner du av informasjon om gruppa?
 • Hvem står bak gruppa?
 • Hvem er medlemmer av gruppa?
 • Gi en vurdering av kommentarene som er lagt ut.
 • Hva diskuteres i gruppa?
 • Hvorfor er du medlem av gruppa?
 • I hvilken grad kan du stole på den informasjonen som blir lagt ut i gruppa?

Del det du har kommet fram til, med en medelev og deretter med hele klassen.

Oppgave 2: Kildekritisk vurdering av nettsider

Gå på jakt etter et nettsted eller en nettside hvor du finner informasjon som du mener ikke er til å stole på.

Begrunn hvorfor du mener at informasjonen på dette nettstedet eller nettsiden ikke er til å stole på. Bruk gjerne TONE her.

Del det du har kommet fram til, med en medelev og deretter med hele klassen.

Oppgave 3: Lag en test

Gå sammen i par.

 1. Finn fire nyheter eller annen informasjon om en sak dere er opptatt av. To av nyhetene/informasjonen skal være sanne, og to skal være usanne eller falske.
 2. Lag en test med utgangspunkt i disse nyhetene eller informasjonen, hvor dere ber medelevene deres vurdere om de er sanne eller usanne. Verktøy dere kan bruke er Kahoot, Mentimeter eller lignende verktøy.
 3. Skriv en vurdering av medelevenes evne til å skille mellom usann og sann informasjon ut fra gjennomføringen av testen.
 4. Gjør den samme testen på foreldrene deres.

  • Hvem har best evne til å skille mellom sann og usann informasjon – medelever eller foreldre?
  • Gjennomfør en lignende test med personer du treffer på gata i lokalmiljøet.

  Hva ble resultatet?

Oppgave 4: Facebook-chat

Gå sammen i en gruppe på tre elever. Sammen skal dere utforme en Facebook-chat hvor temaet er sann og usann informasjon i sosiale medier. Det skal komme tydelig fram i chatten at dere er engasjerte elever, og at dere kan mye om kildekritisk vurdering av ulike informasjonskilder, ikke minst sosiale medier.

 • Chatten skal inneholde konkrete eksempler på sann og usann informasjon i sosiale medier, og hva en bør gjøre for å kildekritisk vurdere ulike informasjonskilder.
 • Del chatten med resten av klassen, gjerne ved hjelp av skjermdumper, og be om tilbakemeldinger på om dere er engasjerte og om hva dere kan om kildekritisk vurdering av ulike informasjonskilder.
 • Spør medelevene om hvordan engasjementet kommer fram, hva dere kan om kildekritisk vurdering av ulike informasjonskilder og om eksemplene er gode.
 • Gi til slutt en egenvurdering i gruppa av chatten.
Sist oppdatert 28.02.2020
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Medieetikk, kildekritikk og personvern

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale