Hopp til innhold

Øvelse

Finn referanser til filmhistorien

Studer en elevproduksjon og lag egne filmscener som er typiske for epoker i filmhistorien.

LK20LK06

Oppgave 1

Filmen Plagiat er laget som en oppgave i filmhistorie av elever på Elvebakken videregående skole.

  1. Hvor mange referanser til filmhistorien finner du i denne filmen?
  2. Hva er karakteristisk for filmspråket i de epokene filmklippene refererer til?

Oppgave 2

  1. Jobb sammen i grupper. Hver gruppe får tildelt en epoke i filmhistorien og setter seg inn i tematikk og filmspråk som preger filmer fra denne perioden.
  2. Gruppa lager deretter en filmscene som er karakteristisk for perioden.
  3. Vis filmscenen for klassen, og be de andre elevene identifisere typiske epoketrekk.
Sist oppdatert 07.05.2018
Skrevet av Sissel Stokkedal og Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Filmens historie