Hopp til innhold

UTGÅTT - Medie- og informasjonskunnskap 1 (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Mediehistorie

Mediehistorie handler om hvordan mennesker har tilegnet seg informasjon og kommunisert med andre i ulike tidsepoker. Den viser oss også hvordan tilgang til ny teknologi er med på å endre samfunnet.

Filmens historie

Filmhistorien handler både om teknisk utvikling, utviklingen av filmspråket, og hvordan film i ulike perioder er tatt i bruk for å påvirke dem som ser på.

Læringsressurser

Filmens historie