Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1 (Utgått) (LK06)

Mediehistorie

Mediehistorie handler om hvordan mennesker har tilegnet seg informasjon og kommunisert med andre i ulike tidsepoker. Den viser oss også hvordan tilgang til ny teknologi er med på å endre samfunnet.

Internasjonal mediehistorie

Medieteknologien gjør det mulig å spre informasjon og kommunisere over landegrenser. Mediehistorien er derfor internasjonal, og viktig for å forstå den verdenen vi lever i i dag.

Læringsressurser

Internasjonal mediehistorie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter