Hopp til innhold

Oppgave

Aviser i endring

I denne oppgaven skal du ta utgangspunkt i gamle avisarkiver og sammenligne utgaver av en en valgt avis fra 1938, 1978 og 2018.

LK06
Aviser 1974

Oppdrag

Velg en avis fra Nasjonalbibliotekets arkiv digitale aviser. En del skoler abonnerer på A-tekst. Her finner du 70 norske aviser som du kan velge mellom.

Sammenlign tre utgaver som viser hvordan avisen har utviklet seg fra den startet opp og fram til i dag, for eksempel en utgave fra 1932, en utgave fra 1972 og en utgave fra 2012.

I sammenligningen skal du ta med følgende:

  • Hvilke nyhetssaker det legges mest vekt på
    (innenriks-, utenriks-, lokalnyheter)
  • Avisenes politiske profil
  • Utforming av overskrifter
  • Bruk av bilder
  • Måten tekstene er utformet på
  • Måten forsiden er utformet på
  • Forholdet mellom redaksjonelt og ikke-redaksjonelt stoff
Sist oppdatert 24.01.2018
Skrevet av Jan-Arve Overland og Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Norsk mediehistorie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale