Hopp til innhold

Oppgave

Medieutvikling etter år 2000

Etter år 2000 har sosiale medier visket ut skillet mellom profesjonelle og ikke-profesjonelle avsendere. Tradisjonelle medier nærmer seg hverandre og smelter sammen.

Blogging og nyheter

Oppgave 1

  1. Hva mener vi med begrepet ”personlige medier”?
  2. Hva mener vi med begrepet ”sosiale medier”?
  3. Hvilke nye medier ble til i det første tiåret på 2000-tallet?
  4. Hva kjennetegner disse mediene?

Oppgave 2

Det norske TV-konseptet Skam ble svært populært i mange land. Bruk av sosiale medier er viktig og kan kanskje forklare seriens suksess. Beskriv hvordan NRK benyttet sosiale medier i kommunikasjon med Skam-seerne.

Oppgave 3

Skriv et kort essay om hvordan nye sosiale medier, som for eksempel blogger, Facebook og Twitter, har endret måten vi kommuniserer på.

Sist faglig oppdatert 23.01.2018
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Norsk mediehistorie

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell