Hopp til innhold

Oppgave

Endringer i Grunnloven

En oppgave om endringer i Grunnlovens pragraf om ytringsfrihet.

Grunnloven fra 1814

"Kongeriget Norges Grundlov" fra 1814

Oppgave

Les fagteksten "Den politiske offentligheten” og svar på spørsmålene.

  1. Hva sa Grunnlovens § 100 fra 1814 om ytringsfrihet?
  2. 29. oktober 2004 ble det gjennomført store endringer i Grunnlovens § 100. Hva gikk disse endringene ut på?
  3. Hvorfor var det viktig å endre grunnloven på dette punktet?
Sist faglig oppdatert 11.04.2018
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Norsk mediehistorie

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale