Hopp til innhold

Fagartikkel

Minoritetsaviser i Norge

Mediene spiller en viktig rolle i språkopplæring og identitetsdannelse. I Norge finnes det i dag aviser på samisk og kvensk. Nettavisen Utrop formidler aktuelle nyheter til ulike innvandrergrupper i Norge på "lettnorsk". Mange innvandrere velger å lese aviser fra hjemlandet, på sitt eget morsmål.

LK20LK06
Familie i sofakroken med en pute som viser dem i samedrakter. Foto.

Norske samer har status som urfolk. I Norge blir det utgitt aviser på både nordsamisk og sørsamisk.

Nasjonale minoriteter, urfolk og innvandrere

Norge har vært et flerkulturelt samfunn i mange hundre år. Offisielt har vi fem nasjonale minoriteter i landet vårt:

  • kvener/norskfinner

  • jøder
  • skogfinner
  • romer
  • romanifolk/tatere

I tillegg har samene status som urfolk. Urfolk er minoriteter som bodde fast i landet eller i et bestemt geografisk område før nasjonalstaten ble opprettet.

I det norske samfunnet finnes det i dag også mange innvandrere. En innvandrer er en person som har utvandret til Norge fra et annet land.

Majoritets- og minoritetsspråk i Norge

Både samer, kvener, innvandrere og til dels norskfødte med innvandrerforeldre omtales som språklige minoriteter.

Majoritetsspråket i Norge er norsk med to sidestilte skriftformer: bokmål og nynorsk. Språkene nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, kvensk, romanes og romani er anerkjent som minoritetsspråk i Norge.

Mediene spiller en viktig rolle i språkopplæring og identitetsdannelse. For minoritetsbefolkningen er det derfor viktig å ha tilgang til aviser på morsmålet og aviser som fokuserer på temaer de er opptatt av.

To unge kvinner med hidsjab leser avis. Foto.

Aviser rettet mot innvandrere

I løpet av de siste femti åra er det kommet mennesker fra alle verdenshjørner til landet vårt. Selv om de fleste lærer seg å snakke, lese og skrive norsk, føler mange behov for å holde kontakt med hjemlandet og med landsmenn som har samme kulturbakgrunn. Via internett er det enkelt å få tilgang til aviser og tidsskrifter på morsmålet. Problemet er at utenlandske medier i liten grad formidler informasjon om det som skjer i Norge.

Dette ble aktualisert da koronaepidemien rammet Norge i 2020. Myndighetene oppdaget for sent at en del minoritetsgrupper ikke fikk med seg den informasjonen som ble formidlet via norske medier. Avisen VG valgte derfor å lage egne oversettelser av viktig informasjon, blant annet på arabisk og somali (Aase, 2020).

Nettavisen Utrop er en flerkulturell nettavis som utgis på norsk. Avisen har en egen nyhetstjeneste på det som omtales som "lettnorsk", det vil si norsk språk som er enkelt å forstå for alle.

Samiske aviser

Anders Guttormsen foran en forside fra avisen 𝘕𝘶𝘰𝘳 𝘛𝘢𝘯𝘢𝘴'𝘵𝘪'. Foto.

I 1956 var Anders Guttormsen journalist, redaktør og typograf i den samiske avisen 𝘕𝘶𝘰𝘳 𝘛𝘢𝘯𝘢𝘴'𝘵𝘪' (Øststjernen).

Den første samiske avisen i Norge ble utgitt i åra 1873–1875. Muittalægje kom ut én gang i måneden. Redaktør var Christian Andreassen. I tillegg til å jobbe som lærer, lensmann og redaktør oversatte han norske salmer til samisk.

Avisen Sagai Muittalægje ble grunnlagt av Anders Larsen og kom ut i tidsrommet 1904–1911. I periodene 1910–1913 og 1922–1927 ble det utgitt en sørsamisk avis på Røros. Waren Sardne betyr oversatt til norsk "underretning fra fjellet".

I 2020 ble det gitt nær 37 millioner kroner i pressestøtte til fem norske aviser med samiske målgrupper:

  • Ságat ble grunnlagt i 1956. Avisen er norskspråklig med redaksjon i Lakselv. Ságat utgis tre dager i uka og har egen nettavis. Avisen hadde i 2019 et opplagstall på 3 032.
  • I 2008 ble avisene Assu og Min Áigi slått sammen til Ávvir. Ávvir utgis på samisk og har også egen nettavis. Redaksjonen holder til i Karasjok og Kautokeino. Ávvir betyr omsorg eller omtanke. I 2019 hadde avisen et opplagstall på 1 201.
  • I tillegg til disse to avisene mottar lokalavisen NordSalten støtte til innstikk på lulesamisk, og Snåsningen får støtte til innstikk på sørsamisk. I 2019 hadde NordSalten et opplagstall på 2 390, og Snåsningen et opplagstall på 1 427.
  • Ukeavisen SÁMI ođasmagasiidna mottok også pressestøtte i 2020. Ukeavisen er et nett- og papirmagasin som drives av iSámi.Press AS, som ble etablert i 2017.

Ruijan Kaiku – kvenenes avis

Utsnitt av forsiden til den kvenske avisen 𝘙𝘶𝘪𝘫𝘢𝘯 𝘒𝘢𝘪𝘬𝘶. Faksimile.

Ruijan Kaiku en fri og uavhengig nyhetsavis for kvener, norskfinner og finlendere i Norge. Avisen er den eneste norske avisen som prioriterer kvensk og finsk stoff. Første nummer av Ruijan Kaiku kom ut i 1995. I 2005 ble kvensk anerkjent som eget skriftspråk i Norge. Avisen er nå trespråklig: hovedsakelig på norsk (begge målformene), kvensk og finsk, men også på meänkieli (tornedalsfinsk) og svensk.

Fordelingen av språkene er i gjennomsnitt 50 prosent norsk, 25 prosent kvensk og 25 prosent finsk. Redaksjonen består av en journalist som også er redaktør. Flere frilansjournalister og andre bidragsytere leverer stoff til avisen.

Avisen kommer ut hver femte uke. Avisen har abonnenter i Norge, Finland og Sverige, men også i andre land.

(Informasjonen er hentet med tillatelse fra avisens egen informasjonsside.)

Bla i avisen:

Ruijan Kaiku 1995

Ruijan Kaiku 2011

Ruijan Kaiku 2021

Viktige begreper

Kilder

Ijäs, A.J. (2020) Ságat (avis). I Store norske leksikon. Hentet 12. januar 2021 fra https://snl.no/S%C3%A1gat_-_Avis

MedieNorge: Opplagstall for samiske aviser i 2019. Hentet 13. april 2021 fra https://www.medienorge.uib.no/statistikk/aspekt/struktur/257

Medietilsynet (2020). Medietilsynet har fordelt nær 37 millioner i støtte til samiske aviser. Hentet 12. januar 2021 fra https://www.medietilsynet.no/om/aktuelt/medietilsynet-har-fordelt-nar-37-millioner-i-stotte-til-samiske-aviser/

Ruijan Kaiku, nettavis

Wikipedia. (2021). Samiske aviser. Hentet 12. januar 2021 fra https://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Samiske_aviser

Aase, K.A. (2020). VGs symptomtest på flere språk. VG. Hentet 13. januar 2021 fra https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/70OARv/vgs-symptomtest-paa-flere-spraak

Sist oppdatert 12.01.2021
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Norsk mediehistorie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale