Hopp til innhold

Oppgave

Lokalaviser på hjemstedet ditt

Norske lokalaviser

Norske lokalaviser som blir utgitt på nynorsk.

I denne oppgaven skal du studere historien til lokalavisene på hjemstedet ditt.


Oppgave

 1. Hvilke lokalaviser kommer ut på hjemstedet ditt i dag?
 2. Når ble disse avisene utgitt for første gang?
 3. Hvem sto bak den første utgivelsen?
 4. Hva heter dagens redaktør?
 5. Var avisene tidligere talerør for bestemte politiske partier?
  I tilfelle hvilke?
 6. Hvilket språk eller målform (nynorsk, bokmål, samisk osv.) brukes i avisene? Har dette alltid vært slik?
 7. Har det tidligere vært flere aviser på hjemstedet ditt? I tilfelle ja: Når ble de nedlagt, og hvorfor ble de nedlagt?
 8. Hvor mange lesere har avisen(e) i dag?
 9. Hvordan finansieres driften av lokalavisene på hjemstedet ditt? (Stikkord: abonnement, løssalg, reklame, ulike støtteordninger)
 10. Forsøk å finne en eldre utgave av en av lokalavisene og sammenlign den med dagens avis. Hvordan har avisen endret seg med hensyn til innhold og layout?
Sist faglig oppdatert 25.01.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Norsk mediehistorie

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell