Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Undersøkende journalistikk

Undersøkende journalistikk handler om å avdekke forhold som kan være skadelige eller straffbare. En gravejournalist, eller researcher, er som oftest en del av et redaksjonsteam. Researcheren kan komme med ideer til artikler eller programmer og foreslå kilder som kan belyse saken.

Denne videoen viser et eksempel på hva undersøkende journalistikk er, og hvilke konsekvenser den kan få. Kilde: Medielabben.no. Produsert av TV 2 Skole for Mediebedriftenes Landsforening.

Metoder i undersøkende journalistikk

Undersøkende journalistikk er journalistikk der journalisten arbeider systematisk med å avdekke skjulte sammenhenger, eller forhold som kan være skadelige eller straffbare. Det kan for eksempel dreie seg om maktmisbruk utført av offentlige instanser eller næringsinteresser, korrupsjon eller økonomisk kriminalitet. Metodene journalisten bruker, har mye til felles med metoder som er vanlige i andre former for etterforskning.

En metode som brukes i undersøkende journalistikk, er systematiske søk i registre og databaser. Journalistene kan også be om innsyn i ulike dokumenter som angår den virksomheten de undersøker, for eksempel regnskapsrapporter eller arbeidsmiljøundersøkelser. De kan også sjekke bakgrunnen til navngitte personer gjennom å snakke med kilder eller søke på internett.

Tarjei Leer-Salvesen har jobbet som reseacher i Brennpunkt-redaksjonen i NRK og i Fædrelandsvennen.

Å jobbe som gravejournalist

En viktig del av arbeidet til en gravejournalist, eller researcher, er å hente inn og verifisere informasjon fra ulike kilder. Å verifisere betyr å sjekke at informasjonen er riktig. Ofte er det andre journalister eller programledere som er ansiktet utad når saken publiseres.

Store mediebedrifter har mulighet til å ansette egne personer som har som jobb å grave fram informasjon til bruk i bakgrunnsartikler, reportasjer eller dokumentarer. Jo større en mediebedrift er, jo mer spesifikke arbeidsoppgaver har en researcher.

Slik jobber en researcher

 • deltar i redaksjonsmøter
 • utvikler ideer
 • brifer andre
 • skaffer fakta fra kontorer og arkiver
 • kontakter kilder
 • sjekker kildenes troverdighet
 • gjør avtaler
 • henter inn informasjon
 • verifiserer informasjon

Undersøkende journalistikk kan ramme hardt

NRK Brennpunkt er Norges største redaksjon for undersøkende journalistikk. Redaksjonen formulerer mandatet sitt slik:

Vår oppgave er å fortelle deg ting du bør vite om, men som noen forsøker å skjule.

Når en sak publiseres i Brennpunkt, får det store konsekvenser for dem saken handler om. Et eksempel på dette er programserien Guds utvalgte (2020). Her satte Brennpunkt-redaksjonen blant annet søkelys på økonomien i trossamfunnet Brunstad Christian Church – best kjent som «Smiths venner». Du kan se utsnitt fra programmet her:

Lederne i Smiths venner reagerte kraftig på reportasjen. De hevdet at dette ikke var seriøs gravejournalistikk, men en partisk angrepsreportasje i kjølvannet av kritikken avisa Dagens Næringsliv i flere år hadde rettet mot menighetens økonomiske disposisjoner.

På sine egne nettsider har menigheten publisert flere artikler der de presenterer en annen versjon av saken og beskriver hvor skadelig denne reportasjen har vært for menigheten:

Eksempel: Få alle fakta på bordet

Etter klager fra menighetsmedlemmer ble saken behandlet i Kringkastingsrådet. Der fikk NRK bred støtte fra rådsmedlemmene, blant andre Vebjørn Selbekk, redaktøren i den kristne avisa Dagen:

– Det er pressens oppgave å avdekke kritikkverdige forhold, og det gjelder også i kristne miljøer. Så sier Frank Gander noe viktig om hvor krevende det er å drive kritisk journalistikk i religiøse miljøer, men det er viktig at man gjør det likevel. Også religiøs makt må utfordres, pressen har en oppgave om å utfordre og å ettergå alle typer makt, sier Selbekk.

Kilder

NRK Brennpunkt (u.å.). Brennpunkt. Nrk.no. Hentet 11. mars 2021 fra https://www.nrk.no/dokumentar/brennpunkt-1.14938524

Njie, R.A. (2020, 25. november): NRK får støtte etter klagestorm: - Ikke vært ute etter å krenke noen sin religion. Kampanje. https://kampanje.com/medier/2020/11/brennpunkt-klager-behandlet-i-kringkastingsradet/

Sist oppdatert 11.03.2021
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Journalistikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Journalistikk

 • SubjectMaterialFagstoff

  Kildekritikk og journalistikk

 • SubjectMaterialFagstoff

  Nyhetskriterier

 • SubjectMaterialFagstoff

  Journalistiske skrivemodeller

 • SubjectMaterialFagstoff

  Intervjuet

 • SubjectMaterialFagstoff

  Intervju med en muntlig kilde

 • SubjectMaterialFagstoff

  Lokalaviser og demokrati

 • SubjectMaterialFagstoff

  Å starte arbeidet med en brødtekst

 • SubjectMaterialFagstoff

  Å ferdigstille brødteksten

 • SubjectMaterialFagstoff

  Oversikt over journalistiske sjangre

 • SubjectMaterialFagstoff

  På jobb i Fædrelandsvennen

 • SubjectMaterialFagstoff

  Vaktsjef radio – NRK Hordaland

 • SubjectMaterialFagstoff

  På jobb som frilanser

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale

 • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.