Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Velg riktig pressefoto

Valg av bilder er viktig for vinklingen av en nyhetssak. Velg hvilket pressefoto du vil bruke i en sak om regjeringen Solbergs klimapolitikk.

Her ser du ti alternative bilder av statsminister Erna Solberg i ulike situasjoner som alle handler om klimapolitikk.

Oppgaver

  1. Beskriv hvilke konnotasjoner som oppstår når du ser hvert av disse ti bildene.
  2. Du skal lage et oppslag om norsk klimapolitikk til morgendagens avis. Velg to bilder. Begrunn hvorfor du velger nettopp disse bildene.
  3. Lag bildetekst til de to bildene du har valgt.


    Deretter lager du overskrift og ingress som står i stil med bildevalget ditt.

Sist oppdatert 25.04.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Journalistikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale

  • Det er ikke noe kjernestoff for kildemateriale.