Hopp til innhold

Oppgave

De ubehagelige spørsmålene

Kritisk journalistikk er en del av pressens samfunnsoppdrag. Derfor blir pressen ofte omtalet som «den fjerde statsmakt».

LK06
Justisminister Anders Anundsen  blir intervjuet av journalister. Foto.

Tidligere justisminister Anders Anundsen blir intervjuet av journalister.

Bakgrunnsstoff

Før du svarer på oppgavene, bør du sette deg inn i begrepet "den fjerde statsmakt" og lese Sven Egil Omdals mediekommentar Anundsens metode .

Oppgave 1

  1. Forklar hvorfor pressen ofte omtales som «den fjerde statsmakt».
  2. Journalister stiller ofte ubehagelige spørsmål til politikere. Hvorfor er dette en del av pressens samfunnsoppdrag?
  3. Forklar forskjellen mellom åpne og lukkede spørsmål.
  4. Som oftest velger journalister å stille åpne spørsmål, men av og til stiller de et lukket spørsmål til en politiker. Hva kan grunnen være til det?
  5. I mediekommentaren «Anundsens metode» gjør Sven Egil Omdal et poeng av at journalister ikke får anledning til å stille oppfølgingsspørsmål til justisministrer Anders Anundsen (Frp). Hvorfor er slike spørsmål spesielt viktige når man intervjuer en politiker?
  6. Hvordan svarer Anundsen på beskyldningene om at han gjør seg utilgjengelig for pressen?

Oppgave 2

Tenk deg at du er journalist. Formuler to åpne og to lukkede spørsmål til justisministeren om regjeringens asylpolitikk.

Oppgave 3

Tenk deg at du er medierådgiver for justisminister Anders Anundsen. Hvilke råd vil du gi ham når det gjelder håndtering av kritiske journalister?

Sist oppdatert 13.11.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Journalistikk