Hopp til innhold

Øvelse

Nyhetsdrama på E18

Du er på jobb i nyhetsredaksjonen. Plutselig tikker det inn meldinger om at noe har skjedd på E18. Din jobb er å tolke det som skjer, og avgjøre hva som skal sendes ut som nyhetsmeldinger på TV eller nettavis.

LK06
Buss på E18

Gå til: Nyhetsdrama på E18

Oppgaven er basert på et case som ble brukt på NRKs fagdag høsten 2011. Ekspertpanelet består av redaktør Silje Hovland, TV 2, redaktør Torry Pedersen, VG, nyhetsredaktør Stein Bjøntegård, NRK, redaksjonssjef Solveig Tvedt, NRK og redaktør Frank Gander, nrk.no.

Slik løser du oppgaven

I denne simuleringsoppgaven følger du utviklingen av en nyhetssak.

Oppgaven er bygd opp slik:

Se illustrasjon.
simuleringsoppgave

Du starter et nytt videoklipp når du trykker på "play" i videovinduet. Når videoklippet med ekspertpanelet er ferdig, klikker du igjen på "play" i videovinduet. Da vises en ny sekvens av nyhetsdramaet i et stort videovindu.

  1. Et stort videovindu formidler korte nyhetsmeldinger om hva som skjer, og hvordan dramaet utvikler seg.
  2. Etter hver sekvens vil du bli konfrontert med avgjørelser du som deskmedarbeider må ta. Dette skriver du ned i tekstfeltet. Mens du svarer på spørsmålene, kan du lytte til diskusjonen i ekspertpanelet som vises i videoruten i venstre hjørne.
  3. Når ekspertpanelet har uttalt seg, går du videre til neste sekvens i nyhetsdramaet ved å trykke på play-knappen i videovinduet.
  4. Når oppdraget er endt, kan du åpne en side som viser det du har skrevet underveis. Denne teksten kan du kopiere inn i et vanlig tekstbehandlingsprogram, eller sende som en e-post til læreren din.

Læringsutbytte

For å få utbytte av denne oppgaven er det viktig at du

  • lytter nøye til den informasjonen du får i de ulike sekvensene
  • har notatblokk klar og skriver ned stikkord underveis
  • bruker god tid på å skrive ned svarene på de oppgavene du får underveis
  • lytter nøye til de vurderingene som medlemmene i ekspertpanelet gjør

Oppgaven kan løses alene, men du lærer kanskje mer av å løse den sammen med en annen elev. Da kan dere diskutere de valgene dere gjør underveis.

Etterarbeid

Som etterarbeid kan du skrive en nyhetsartikkel eller reportasje om denne saken og levere den til læreren din. Velg de bildene du vil bruke:

Sist oppdatert 13.11.2018
Skrevet av Øyvind Høie og Ragna Marie Tørdal
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Journalistikk