Hopp til innhold

Oppgave

Vurder en personlig blogg

En personlig blogg er en form for dagbok som alle har tilgang til å lese. Men ofte er hensikten også å bygge et positivt omdømme for en person eller et produkt.

Blogger Tine Solberg

Blogger Tine Solberg

I denne oppgaven skal du vurdere en personlig blogg som har mange lesere. Du kan for eksempel velge bloggen til Caroline Berg Eriksen, Sophie Elise eller Anna Rasmussen.

  1. Hvem er avsender av bloggen?
  2. Hvilke tema skriver avsenderen om?
  3. Hva kjennetegner bildene som er brukt i bloggen?
  4. Hvordan er språket i bloggen? Normalisert, muntlig, intimt osv.?
  5. Blir bloggen oppdatert jevnlig?
  6. Hva kan du som leser gjøre på denne bloggen?
  7. Er det noe du savner i denne bloggen?
  8. Er dette en personlig blogg, promoterer den egentlig en person, eller reklamerer den for ett eller flere produkter?
Sist faglig oppdatert 28.03.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Tekstproduksjon i avis og blogg

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter