Hopp til innhold

Veiledning

Hvordan lage en avisreportasje?

En reportasje er basert på fakta, men farget av journalistens egne observasjoner og opplevelser.

LK06
Jente som skriver på notatblokk. Foto.

Målgruppe, vinkling og budskap

Uansett om du skriver en nyhetsartikkel eller en reportasje, må du avklare tre punkter:

 • Målgruppa
  Målgruppa er de personene som vanligvis leser avisa.
 • Vinkel
  Vinkling handler om hvilke problemstillinger du velger å fokusere på i teksten din.
 • Budskap
  Budskapet er det du ønsker å formidle i teksten din.

Før du skriver et eneste ord, må du ha svarene på disse tre spørsmålene klare. Valg av målgruppe, budskap og vinkling preger hele saken.

Komme i gang

Utgangspunktet for en god reportasje er alltid en original idé og en interessant og overraskende vinkling. Et tankekartverktøy kan være til god hjelp i idéfasen, særlig dersom du bruker det i samspill med andre medlemmer i redaksjonen.

Tankekart med ulike ideer til temaen gratis læremidler, jenteskole og fritt skolevalg. Illustrasjon.

Her har reporteren fått i oppgave å lage en sak om videregående skole. Men hva skal den handle om, og hvilken vinkling skal brukes?

Tankekartverktøyet Mindomo inngår som en del av multimedieverktøyet Creaza. Start med å skrive ned de ideene som faller deg inn. Deretter skriver du ned ulike vinklinger du kan bruke. Få gjerne hjelp av andre til å forkaste uinteressante og oppbrukte vinklinger.

Research

Når du har valgt problemstilling og vinkling, må du skaffe deg bakgrunnskunnskap om saken. Med research mener vi all informasjon du trenger fra ulike kilder for å lage reportasjen.

Eksempel på bakgrunnskilder er:

 • postjournaler
 • offentlige arkiv
 • søk på Internett
 • bøker
 • sosiale medier (f.eks.Twitter)
 • pressemeldinger
 • pressekonferanser
 • bakgrunnsintervju

Hjelpemidler i felten

Har du selv opplevd å bli omtalt i avisa eller på lokalradioen? Ingenting er så irriterende som at journalisten har gjengitt det du har sagt på en feil måte, eller skrevet navnet ditt galt. God notatteknikk er derfor viktig.

To enkle tips:

 • Få kilden til å skrive ned navnet sitt på notatblokken selv.
 • La kilden lese gjennom det du har skrevet, før du publiserer det. Men husk: Ikke la kilden endre teksten slik vedkommende i ettertid skulle ønske å ha uttrykt seg!

Når du drar ut på en reportasje for avisa, må du ha med deg notatblokk, minst to penner, og gjerne også en lydopptaker.

Tips til notatteknikk

Fra boka Journalistikkens grundtrinn: Sitater og notatteknikk (dansk)

I tillegg kommer selvfølgelig fotoapparat. Og husk: Batteriet må være ladet! Ta gjerne med ekstra minnebrikke og ekstra batteri. Lag en liste over de motivene du trenger, og ta mange bilder fra ulike vinkler. Da har du noe å velge mellom. Til inspirasjon: Fotojournalisten

Skrivefasen

Det viktigste skriveverktøyet ditt er datamaskinen. Men det finnes noen nettbaserte verktøy og veildninger som kan gjøre skriveprosessen enklere. Teksten bør være variert og lett å lese. Følg gjerne skrivetipsene til Nettbladet. På Internett finner du også elektroniske ordbøker og korrekturlesingsverktøy.

Skrivemåte og innhold

I en reportasje viser du at du har vært på stedet du skriver om, og har møtt de personene du presenterer. Dette gjør du ved å formidle dine personlige inntrykk fra stedet og hendelsen du skriver om. Leserne får oppleve miljø og mennesker gjennom dine sanser:

 • Hvordan ser området ut?
 • Hva hører du?
 • Hvilke lukter kjenner du?

Men vær klar over at selv om du kan skrive mer subjektivt i en reportasje, skal fortsatt alt innholdet være faktabasert og korrekt gjengitt.

Sist oppdatert 14.11.2018
Skrevet av Jostein Saakvitne

Læringsressurser

Tekstproduksjon i avis og blogg

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?