Hopp til innhold

Øvelse

Nyhet basert på pressemelding

Ta utgangspunkt i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet og skriv en nyhetssak for en nettavis på ca. 300 ord.

Pressemelding fra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Faksimile.

Eksempel på pressemelding fra Regjeringen.

Velg en aktuell pressemelding her: Pressemeldinger fra Kunnskapsdepartementet

Tenk gjennom:

  • Hvem er avsender, og hva tror du avsender ønsker å oppnå med pressemeldingen?
  • Hvorfor er denne pressemeldingen interessant akkurat nå, og for hvem?
  • Hvilken informasjon er viktig å få med?
  • Hvordan bør teksten i en nyhetssak bygges opp?
Sist faglig oppdatert 03.03.2018
Skrevet av Jone Nikolai Nyborg

Læringsressurser

Tekstproduksjon i avis og blogg

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter