Hopp til innhold

Fagartikkel

Fortelleteknikker i videoblogger

Det er stor variasjon i hvordan videobloggere bygger opp videoene sine, og hvordan de uttrykker seg. Imidlertid kan vi se noen fellestrekk i bruk av fortelleteknikk og virkemidler.

Grafisk fremstilling av kommunikasjon i sosiale medier. Kollasj.

Bevisste og ubevisste valg

Videobloggen er en kombinasjon av flere medieuttrykk. Levende bilder, lys og lyd er noen av medieuttrykkene vloggeren benytter seg av. Fortelleteknikk dreier seg om hvordan videobloggeren setter sammen disse forskjellige uttrykkene i videoen sin.

Å ha en fortelleteknikk handler om systematisk bruk av virkemidler. Det handler om detaljene, for eksempel om hvordan vloggeren bruker språket, stemmen sin, kamerautsnitt og kameravinkler, lyssetting, klipping, ulike lydkilder og tekst for å utforme uttrykket sitt. Dette vil påvirke hvordan mottakeren oppfatter budskapet.

Fortelleteknikk og virkemidler i videoblogg kan være en blanding av bevisste og ubevisste valg tatt av vloggeren under produksjonen. Den bevisste produsenten av videoblogger vet at god bruk av disse verktøyene vil kunne holde på interessen og skape engasjement hos mottakeren.

Personlig og nær

Et vanlig fortellergrep på nett er bruken av jeg-formen. Den kommer også til uttrykk i videobloggen.

Videobloggeren henvender seg gjerne direkte til mottakerne ved å snakke rett inn i kamera. Kameraets bildeutsnitt er gjerne halvnært, for å forsterke følelsen av en personlig, nær relasjon mellom den som sender, og den som mottar videoen. Vloggeren snakker til deg og meg og inviterer gjerne mottakeren til å delta i samtalen ved å be mottakeren kommentere og like det som legges ut.

Den norske videobloggeren Stina Marie Bakken er personlig og deler ting hun hater, i denne videoen på Stina Blogg:

Stina blogg: Ting jeg hater!


En av verdens største videobloggere, Felix Kjellberg aka PewDiePie, inviterer her til en spørsmålsrunde for å viske ut avstanden mellom seg selv og følgerne:

Friday vlog with PewDiePie

Repeterer uttrykk

Et annet grep som mange vloggere benytter seg av, er gjenkjennelse og forutsigbarhet. Det skaper lojale følgere som blir fortrolig med vloggerens uttrykksmåter og bruk av virkemidler. Vloggeren kan også bruke en repeterende, gjenkjennelig måte å introdusere seg selv på. Dessuten sørger gjerne vloggeren for å publisere jevnlig for å holde på fanbasen.

Se den norske videobloggeren Jarl Andersens vignett:

Teen speaks 15 languages

Bruker det ekte

Vloggere er avhengig av å skape et autentisk uttrykk og gi mottakerne en følelse av at de tilbyr ekte vare. Noen vloggere vil derfor bruke et amatøraktig uttrykk som et virkemiddel for å framstå autentisk. Dette kan bety at de i liten grad redigerer videoen, eller at de med vilje ikke har optimal lyssetting, eller bilde- og lydkvalitet.

Dersom det blir for «glatt», stilles det spørsmål ved autensiteten. En vlogger kan derfor gjerne vise at han eller hun tar ting på sparket og ikke stiller med et ferdig skrevet manus. Den norske videobloggeren Celina Karine forklarer at hun ikke har forberedt seg for å snakke på kamera om sykdommen sin:

Celina Karine: Min historie – jeg var dødssyk

Få konvensjoner

Vi kan oppsummere med at det er stor variasjon i fortelleteknikk og bruken av virkemidler i videoblogger. Det er dessuten få faste konvensjoner for hvordan en videoblogg skal være. Mange vloggere opererer dessuten på tvers av sjangre og skaper andre kanaltyper samtidig med vloggingen.

Den amerikanske videobloggeren Casey Neistat låner uttrykksmåter fra film og TV og bruker klipperytme, lyd og tekst som virkemidler for å forsterke budskapet sitt:

Casey Neistat: My first vlog

På nettet er det derfor mulig å prøve ut, leke seg og eksperimentere med nye former. Overfloden av uttrykk og forskjellige typer innhold som skapes i videoblogger, gjør at videoene tiltrekker seg et bredt publikum. Det er dessuten vanskelig å sette dem i en eksakt bås. Preben Fjell og Dennis Vareide kombinerer vlogging med både gaming- og humorinnslag på sin YouTube-kanal: Prebz og Dennis.

Malin Nesvoll Vangnes videoblogger om sine skavanker samtidig som hun publiserer mer generelle skjønnhetstips på MakeupMalin: MakeupMalin: Mine topp 10 skavanker

Sist oppdatert 05.05.2017
Skrevet av Maren Aftret-Sandal

Læringsressurser

Tekstproduksjon i avis og blogg

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?