Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I dette tverrfaglige oppdraget skal du jobbe i en liten redaksjon med å lage Dopapiret – en skoleavis som skal publiseres på dodører i skolebygget.

 

For å løse oppgaven må gruppen din ta utgangspunkt i det dere vet om journalistiske sjangre, nyhetskriterier, kildekritikk, presseetikk, oppbygging av tekst og sideoppsett.

 

Læringsmål

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • ha innsikt i hvordan en redaksjon jobber mot deadline
  • kjenne til viktige nyhetskriterier og forstå hvordan du kan bruke dem i eget arbeid
  • kjenne til noen journalistiske sjangre og kunne skrive egne tekster i tråd med dette
  • kunne vurdere eget journalistisk arbeid opp mot bestemmelser i Vær varsom-plakaten
  • vise at du har forstått regler for layout og tekstoppbygging gjennom egen praksis