Hopp til innhold

Oppgave

Refleksjonsoppgaver om layout

LK20LK06
Sportsside i Dagbladet med ulike skrifter. Fotografi.

Forsiden av Dagbladets sportsbilag

Oppgave 1

Diskuter med en medelev:

  • Hvor starter lesingen i dette oppslaget?
  • Hvilken skriftblanding er brukt?
  • Hvordan passer tekst og bilder sammen? Formidler de det samme?

Oppgave 2

Studer plakaten som Marlon Peter Hagen Ryan, Byåsen vgs. laget i 2015:

Poster Mausund

Filer

Hvilke grupper består denne plakaten av?

Oppgave 3

Er det brukt luft på disse forsidene? Hvor er det i så fall brukt, og med hvilken virkning?

Forsiden til to magasiner. Fotografi.

Layout på forsidene til magasinene Fjords og Hot Rod

Sist oppdatert 07.05.2018
Skrevet av Kari Roksvaag Rønning

Læringsressurser

Tekstproduksjon i avis og blogg

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?