Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

    • kjenne til tre forskjellige typer objektiver og kunne gjøre rede for hva forskjellen består i
    • kunne fokusere automatisk og manuelt
    • forstå begrepene brennvidde og lysstyrke
    • vite hvilken effekt valg av objektiver har, og kunne vise dette ved å anvende rett objektiv i eget arbeid.