Hopp til innhold

Fagstoff

Å skrive med lys

Den anerkjente Hollywood-fotografen Greg Gorman sier: «Det kameratekniske kan alle lære seg, men hvis man skal kunne ta gode bilder, bør man ha et godt øye.» Et godt øye kan trenes opp ved å følge noen enkle regler som vi kaller for komposisjonsprinsipper.

Sambadansere i fargerikt lys. Fotografi.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ordet fotografi kommer fra de greske ordene phos (lys) og graphê (å skrive eller tegne). «Å skrive med lys» forutsetter at man har et språk å kommunisere med, i dette tilfellet et bildespråk. Bildespråket består av mange komponenter: sjanger, motiv, fototekniske virkemidler og komposisjon.

Komposisjonsprinsipper er føringer for hvordan man skaper et visuelt behagelig bilde. Når du komponerer et fotografi, setter du sammen elementene i bildet til en helhet. Prinsippene kan være forskjellige fra medium til medium, og noen ganger kan de gå litt om hverandre.

Når man skaper et bilde, kan man bruke flere prinsipper samtidig. Kunnskap om disse reglene hjelper deg å ta bedre bilder. Du blir ikke bare en som knipser et bilde, men en som skaper et fotografi. Kunnskap om komposisjon gir deg også et grunnlag for å kunne diskutere og begrunne hva det er som gjør egne og andres bilder bra.

Til refleksjon

Her er to bilder med samme motiv. Hvilket bilde har best komposisjon?

Brudepar i skogen. Paret er plassert i venstre halvdel av bildet. Fotografi.
Åpne bilde i et nytt vindu
Brudepar i skogen. Paret er plassert midt i bildet. Fotografi.
Åpne bilde i et nytt vindu

Se eksempler på Greg Gormans bilder:

Greg Gormans webgalleri

CC BY-SASkrevet av Christina Listanco Einmo.
Sist faglig oppdatert 31.10.2017

Læringsressurser

Bildeproduksjon

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter