Hopp til innhold

Fagstoff

Bokstaver kan erstatte tall

Det er ofte lurt å regne med bokstaver i stedet for tall. Dette kalles algebra.
Rektangel. Illustrasjon.

Formelen for å regne ut arealet av et rektangel er A=g·h.

Du må altså multiplisere grunnlinja med høyden for å regne ut arealet.

Eksempel

Vi skal regne ut arealet til en fotballbane der sidelengdene er 68 m og 105 m.

En fotballbane er rektangelformet. Vi lar den lengste siden være grunnlinja og den korteste siden være høyden.

Fotballbanen Sør Arena, Kristiansand. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi får at

A = g·h =105 m·68 m =7140 m2

Vi ser at bokstavene i formelen representerer tallstørrelser, og en formel er altså en oppskrift for hvordan vi skal regne ut en størrelse. Når vi kjenner grunnlinja og høyden, kan vi regne ut arealet.

I mange tilfeller er det lurt å regne med bokstaver i stedet for tall. Dette kalles algebra.

Regnereglene vi bruker når vi regner med bokstaver, er akkurat de samme som gjelder for regning med tall. Hvis du lurer på om du har regnet riktig, kan du erstatte bokstavene med tall og se om utregningen stemmer.

Bokstaver og programmering

Vi kan lage et program som regner ut arealet av rektangler for oss. Når vi programmerer, lar vi ofte bokstaver, eller variabler, representere tall vi skal regne med. For eksempel kan vi i programmet lage en variabel "h", la den stå for høyden i et rektangel og gi den verdien 68. I programmeringsspråket Python ville vi da skrevet

h = 68

Så kan vi lage en variabel "g" for grunnlinja i rektangelet og sette den til verdien 105 på tilsvarende måte. Til slutt kan vi be programmet regne ut arealet ved å skrive

g·h

i programmet.

Dette kan du lese mer om på siden "Variabler, matematiske operatorer og kommandoen print()".

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen, Stein Aanensen og Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 29.02.2020

Læringsressurser

Algebraiske uttrykk