Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kalkulasjoner hos ByggMiks

I denne oppgaven skal du hjelpe ByggMiks med deres kalkulasjoner.

Byggevare. Foto.

Under ser du resultatregnskapet til ByggMiks AS for forrige år.

Post

Beløp

Salgsinntekter

kr 5 200 000

Varekostnader

kr 3 100 000

Lønnskostnader

kr 560 000

Andre driftskostnader

kr 750 000

Rentekostnader

kr 50 000

Avskrivninger

kr 70 000

Husleie

kr 250 000

Bilkostnader

kr 65 000

Husk at i resultatregnskapet er alle tall oppgitt uten merverdiavgift.

Oppgave

  1. Hvor stor bruttofortjeneste i kroner og i prosent oppnådde ByggMiks AS?
  2. Beregn de indirekte kostnadene i kroner og i prosent.
  3. Beregn fortjenesten i kroner og i prosent.
  4. Beregn avansen i kroner og i prosent.
  5. Bedriften kjøper byggematerialer fra England for 58 000 kroner. Direkte innkjøpskostnader er 7 062 kroner.
    Bruk de prosentsatsene som du beregnet under b og c, og kalkuler selvkost og salgspris med 25 prosent merverdiavgift.
Fasit oppgave a

Bruttofortjenesten er 2 100 000 kroner. Dette er 40,4 prosent (av salgsinntekter uten merverdiavgift).

Fasit oppgave b

De indirekte kostnadene er 1 745 000 kroner. Dette er 56,3 prosent (av inntakskost, som her er varekostnadene).

Fasit oppgave c

Fortjenesten er 355 000 kroner. Dette er 7,3 prosent (av selvkost).

Fasit oppgave d

Avansen (= bruttofortjeneste) er 2 100 000 kroner. Dette er 67,7 prosent (av inntakskost, her: varekostnader).

Fasit oppgave e

Selvkost er 101 685,61 kroner. Salgspris med merverdiavgift er 136 420,32 kroner.

Filer

Sist oppdatert 31.01.2020
Skrevet av Hindrik Sants

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter