Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Påslagskalkyle

Det finnes mange måter å fastsette prisen på et produkt på. Her skal vi se på hvordan vi kan bruke påslagskalkyle for å komme fram til riktig pris.

Bakerieier. Foto

Farek bruker påslagsmetoden

Farek jobber som servitør på en stor kafé som selger enkle lunsjretter og kaffe. De har også utsalg av diverse drikkevarer. Farek skal beregne salgsprisen på mineralvann og velger å bruke påslagskalkyle.

Sparer tid

Kafeen selger mange ulike drikkevarer. Ved å bruke påslagskalkyle sparer Farek mye tid, siden dette er den aller enkleste måten å beregne salgspris på.

Påslagstall

Det mest krevende med påslagskalkyle er å finne riktig påslagstall. Påslagstallet er det tallet Farek skal gange inntakskosten for produktet med for å finne salgsprisen med merverdiavgift.

Krever erfaringstall

Før Farek begynte å bruke påslagskalkyle, brukte han selvkostkalkyle. Etter hvert så han at salgsprisen han kom fram til for drikkevarene, som oftest var akkurat dobbelt så høy som inntakskosten. Derfor kunne han begynne å bruke påslagskalkyle med påslagstallet 2.

Eksempel

Farek har en inntakskost på en flaske mineralvann på 10 kroner. Han ganger det med 2, og finner da at salgsprisen med merverdiavgift blir 20 kroner.

Priskalkyle

for mineralvann

Inntakskost

10 kr

· påslagstall

2

= salgspris med merverdiavgift

20 kr

Fagbegreper

Inntakskost er det du betaler for å ta en vare inn i bedriften.

Påslagskalkyle er en svært enkel priskalkyle hvor inntakskosten ganges med et påslagstall.

Påslagstallet er det tallet du ganger inntakskosten med for å beregne en salgspris som skal dekke alle kostnader, fortjeneste og merverdiavgift.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kyrre Romuld og Tone Hadler-Olsen

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter