Hopp til innhold
SharedResourceDelte ressurser

Historisk materiale

Verving til Den norske legion

Den tyske okkupasjonen av Norge varte i fem år fra 1940 til 1945. Okkupasjonsmakten gjorde Nasjonal samling (NS) til Norges eneste lovlige parti og innsatte Vidkun Quisling som ministerpresident. Men hvordan rekrutterte NS medlemmer til tysk krigstjeneste?

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Den norske Legion overrekker Vidkun Quisling en fane på slottsplassen i Oslo i 1942.

Den norske legion og Vidkun Quisling på Slottsplassen i Oslo i 1942.

Den norske legion

Propagandaplakat for Den norske legion

Den norske legion (SS-Freiwilligen-Legion Norwegen) var en norsk avdeling av Waffen-SS som ble opprettet i 1941.

Oppgave 1

Mange meldte seg inn i NS, men NS ønsket også å rekruttere soldater til ulike typer oppdrag – for eksempel til SS. Det var behov for soldater til å kjempe for "Finnlands frihet og Norges framtid", som det står i artikkelen Meld deg til innsats i Adresseavisen 1. mai 1942.

Kilde

Avisartikkel som oppfordrer folk til å verve seg

Meld deg til innsats, Adresseavisen 1. mai 1942. Klikk på bildet for å se teksten i større versjon.

  1. Hvilke egenskaper søkte man hos sine rekrutter?
  2. Hvilke oppgaver skulle de løse?
  3. Hva skulle de kjempe mot eller for?

Oppgave 2

Oppfordring til verving til den norske legion Adresseavien 1.5.42

Oppfordring til verving til Den norske legion. Adresseavisen 1. mai 1942.

Fylkesmennene fra tida før krigen var byttet ut med NS- medlemmer. Dette var også tilfelle i Nord-Trøndelag. I 1942 hadde man en kampanje for å få rekruttert soldater til Waffen SS og Den norske legion.

Kilde:

Filer

Søk på nett for å finne ut mer om Waffen SS og Den norske legion og les Vervebrev del I og del II.

  1. Hvorfor skulle man verve seg?
  2. Hvilke goder ville soldaten og familien hans oppnå ved å verve seg?

Oppgave 3

Det ble sendt flere svar til fylkesmann Eggen i Nord-Trøndelag fra ordførerne i Inderøy, Malm og Snåsa.

Kilder:

Filer

  • Les svarene. Hva tror du oppfordringen til ordførerne var?
  • Hvilke grunner oppgir de for at vervingen ikke gikk helt etter planen?
Sist oppdatert 15.01.2018
Skrevet av Gro-Anita Mortensen

Læringsressurser

Krigen i Norge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale