Hopp til innhold

Historisk materiale

Matmangel og arbeidshjelp

Skolebarn plukker poteter på en bondegård.

Potetferie var et vanlig begrep helt fram til 1970-tallet i Norge.

Behov for flere hender

Under andre verdenskrig var matproduksjonen i Norge ikke spesielt høy. Vi manglet mange av de moderne hjelpemidlene som vi i dag tar som en selvfølge, slik som traktor med ulike hjelpemidler til pløying, såing og innhøsting, og kunstgjødsel.

I tillegg til å fø befolkningen gikk det mye ressurser med til å dekke krigens og soldatenes behov. Dermed ble det mindre igjen til folk flest. Mange tiltak ble satt i verk for å øke matproduksjonen, blant annet ble skoleelevene regnet som en del av arbeidsstyrken. Det ble oppfordret til eller pålagt å gi elevene fri fra skolen for å arbeide med for eksempel såing og innhøsting av grønnsaker. Det er i denne perioden begrepet potetferie oppsto.

Kilder til oppgavene 1 og 2

Kildene finner du her:

Elever som arbeidshjelp

Filer

  • Elever som arbeidshjelp (PDF)
  • Elever som arbeidshjelp (PDF)

Oppgave 1

Studer kilden Rundskriv fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

  1. Hva slags skriv er dette, og hvem er det rettet til?
  2. Når er det skrevet?

Oppgave 2

Studer kilden Rundskriv fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Adresseavisen 5.5.1941. Kildene forteller om at det i 1941 var mangel på mat og arbeidskraft.

  1. Hvorfor var det mangel på mat og arbeidskraft?
  2. Hvorfor fikk ikke elevene karakter i skolefagene før etter endt arbeidstjeneste?
  3. Hva kan du trekke for slutninger om barn og unges situasjon under krigen ut fra dette materialet?
Sist faglig oppdatert 18.01.2018
Skrevet av Maria Press og Gunnar Klippenvåg Sørum
Rettighetshaver: Statsarkivet i Trondheim

Læringsressurser

Krigen i Norge

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale