Hopp til innhold

Oppgave

Hjelp fra Sverige

I denne oppgaven skal du lære om hvordan det var å leve for folk flest i det tyskokkuperte Norge 1940 til 1945. Du skal studere og tolke en rekke fotografier som vil vise deg hvordan hverdagslivet under andre verdenskrig i Norge var for de fleste.

Banner med teksten Norges barn takker Sverige

Bilde 2: Norwegian Official Photo Np. S 5378. Norges barn takker Sverige. «I forbindelse med den norske uken i Stockholm i tiden 9-15. oktober 1944 holdtes en utstilling ‘Norges barn takker Sverige’ i Stockholms-Tidningens lokaler ved Stureplan. Den ble åpnet 11. oktober. Bildet viser inngangen til utstillingslokalet, med utstillingens motto.»

Oppgave 1 – Hjelp fra Sverige

Studer bilde 1 og bilde 2 (øverst på sida), og les bildetekstene. Disse tekstene står skrevet bakpå bildene.

Kilde

Plakat for Norgeshjelpen

Bilde 1: Norwegian Official Photo S 6025. «Våren 1944 satte Stocholmskomiteen for Norgeshjälpen i gang en aksjon som kaltes ‘Stockholms hjälp åt Oslos barn’. Her ser vi plakaten som sattes opp overalt og prydet brosjyrene.»

 1. Når ble bildene tatt?
 2. Hva er det bilde av?
 3. Hvorfor ble det tatt bilder av plakater, tror du?
 4. Er plakatene presenterende eller berettende bilder?

Oppgave 2 – Svenskesuppe

Se på bildene nr. 3 og 4, og les bildetekstene. Dette er tekster som opprinnelig er skrevet bakpå bildene.

Kilder oppgave 2

norske barn henter suppe

Bilde 3: Norwegian Official Photo nr. S 6049. Svenska Norgeshjälpens virksomhet. «Svenska Norgeshjälpens virksomhet i Norge har det siste år nådd en imponerende omfatning. Antallet barnebespisninger er oppe i 155.000 porsjoner daglig fordelt på 987 steder. En viss kategori ungdommer får også tildelt matporsjoner. I alt bespises daglig 240.000 personer. Flere hundre tonn klær og sko er fordelt blant de mest trengende. Barn fra Nordstrands folkeskole ved Oslo har hentet havresuppe i store spann og er på vei til skolen.»

Norske barn spiser suppe

Bilde 4: S. 6057 23/2-45 Svenske Norgeshjelpens virksomhet «melk og havresuppe smaker godt» Norge u. 2vk Krigsark. Skap 2

 1. Når ble bildene tatt?
 2. Hva er det bilde av?
 3. Hvorfor tror du fotografen tok disse bildene, hva var formålet?
 4. Er disse bildene presenterende eller berettende?

Oppgave 3 – Refleksjon

Se nå på alle bildene under ett.

 1. Hva forteller disse bildene deg om det å være barn i Norge under krigen?
 2. Er disse fotografiene gode historiske kilder? Kan vi bruke dem som kilder til spørsmålet om hvordan barn hadde det under den tyske okkupasjonen, eller egner de seg best som illustrasjoner? Begrunn svaret.
 3. Kan du tenke deg andre kilder som du også kunne bruke?

Oppgave 4 – Skriv en tekst

Studer bildene på denne sida og de relaterte fagtekstene og oppgavene.

Skriv en artikkel eller et essay om hvordan du tror det var å leve i det tyskokkuperte Norge i tida 1940 til 1945. Hvordan tror du at du og din familie ville klart seg i en lignende situasjon?

Sist faglig oppdatert 18.01.2018
Skrevet av Patricia Haeck og Gunn Løwe
Rettighetshaver: Riksarkivet

Læringsressurser

Krigen i Norge

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale