Hopp til innhold

Oppgave

Radioforbud

I denne oppgaven skal du lære om hvordan det var å leve for folk flest i det tyskokkuperte Norge fra 1940 til 1945. Du skal studere og tolke en rekke fotografier som vil vise deg hvordan hverdagslivet var for de fleste under andre verdenskrig i Norge.

Illegal radiolytting under okkupasjonen

Selv om det var ulovlig å ha radio under okkupasjonen, var det mange som gjemte bort radioene sine og fulgte spent med på sendingene fra London.

Okkupasjon og mediesensur

I 1940-årene hadde man ennå ikke fått tv i Norge. Informasjonen fikk man via avisene, radio og et nyhetsmagasin som ble vist på kino. Den tyske styresmakten kunne lett kontrollere avisene, nyhetsmagasinet og de norske radiokanalene.

Verre var det med de utenlandske kanalene. Mange nordmenn hørte mye på nyhetene på BBC fra England. Dette likte okkupasjonsmakten dårlig, for England oppfordret til kamp og motstand mot det tyske regimet. Særlig viktig for norsk motstand var kong Haakon 7.s taler fra London.

I 1941 ble det derfor bestemt at alle måtte levere inn radioene sine. Det ble fra da av ulovlig å ha radio hjemme. Fant politiet et radioapparat hjemme hos noen, ble de mistenkt for spionasje, og straffen var svært streng.

Før du svarer på oppgavene, bør du lese artiklene Fotografiet som historisk kilde og Hva er en historisk kilde?.

Oppgave 1 – Oslo

Studer bildene fra Møllergata skole i Oslo, og les bildetekstene nøye.

Kilder oppgave 1

Klikk på bildene for å se større versjon.

stort lager med radioapparater

Bilde 1: Norge under den tyske okkupasjonen. Alle radioapparater måtte leveres til tyskerne. Her er en scene fra en av skolene i Oslo, som ble brukt som depot. Noen av disse radioene ble funnet av sine rette eiere etter krigen, men mange av dem ble sendt til Tyskland. Foto tatt september 1941.

folk som leverer in radioapparater

Bilde 2: Innlevering av radioapparater på Møllergata skole i Oslo september 1941.

 1. Gi en kort beskrivelse av det du ser på disse to bildene.
 2. Vil du si at bilde nr. 1 er presenterende eller berettende? Forklaring på disse begrepene finner du i fagartikkelen Fotografi som historisk kilde. Begrunn svaret.
 3. Se på bildet nr. 2 en gang til. Hvordan vil du beskrive sinsstemningen til mannen helt til høyre i bildet? Er han glad, sint, trist eller oppgitt, tror du?

Oppgave 2 – Hardanger

Studer bildene fra Hardanger nøye.

Kilder oppgave 2

Opptog i Hardanger -som leverer inn radioapparater

Bilde 3

mann som leverer inn radioapparat

Bilde 4

 1. Gi oss en kort beskrivelse av det du ser på disse to bildene.
 2. Bakpå bildene er det skrevet en forklarende tekst.
  Les bildetekstene

  Følgende tekst står bakpå bilde nr. 3:
  Bildet er tatt i det øyeblikk sørgelaget nærmer seg innsamlingsstedet. Norwegian Official photo no. S.2536B. En usedvanlig gravferd. Ad mange og lange omveier er en interessant bildeserie fra en liten norsk bygd nådd London. De gir et levende inntrykk av hvordan det norske folk tross alle vansker forsøker å møte den tyske okkupasjonen og terroren med godt humør. Nordmennene har oppdaget at det tar brodden av selv de hardeste slag. Bildene er tatt da radioapparatene etter tysk ordre skulle innleveres i juli måned 1941. Befolkningen i en liten bygd i Hardanger, på Vestkysten av Norge, besluttet å holde en stor ”sørgehøytid” i sakens anledning. Hest og vogn ble bestilt til samlet transport av apparatene fram til avleveringsstedet. En fiolonist ble plassert foran lasset og spilte sørgetoner i samsvar med norske gravferdstradisjoner. Bak vogna gikk så den del av bygdas befolkning som hadde mistet sine apparater.

  Følgende tekst står bakpå bilde nr. 4:
  Norwegian Official photo No. S2536B. En usedvanlig gravferd. Bildet viser apparatene bli båret inn på innsamlingsstedet.

 3. Se på bildene nok en gang. Hva forteller de deg nå?
 4. Er bildene presenterende eller berettende? Forklar hvorfor.

Oppgave 3 – Radioforbud, en refleksjon

Se nå på alle bildene under ett, og besvar følgende spørsmål:

 1. Når og hvor er bildene tatt?
 2. Hva ville fotografen dokumentere da han tok disse bildene?
 3. Hva tror du menneskene på bildene følte denne dagen?
 4. Hvorfor måtte de levere inn radioene sine?
 5. Hva med fjernsynsapparatene? Måtte de levere inn dem også?
 6. Hvordan ville du føle det om du og alle du kjente, måtte levere inn mobil, tv, pc, nettbrett og radio på denne måten?
Sist faglig oppdatert 18.01.2018
Skrevet av Patricia Haeck og Gunn Løwe
Rettighetshaver: Riksarkivet

Læringsressurser

Krigen i Norge

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell