Hopp til innhold

Historisk materiale

Familien Scharff

Under andre verdenskrig skjedde det som vi i dag kjenner som holocaust eller jødeutryddelsene. I denne oppgaven følger vi den jødiske familien Scharff fra Hønefoss og deres historie ut fra de kildene som finnes ved Statsarkivet i Kongsberg.

Utryddingsleiren Auschwitz-Birkenau 1945

Mange norske jøder ble sendt til utryddingsleiren Auschwitz-Birkenau.

Hva forteller kildene om familien Scharff?

 1. Spørreskjema for jøder fra Ringerike politikammer
  I februar 1942 sendte sikkerhetspolitiet ut et rundskriv til alle politimestere i landet om at alle jøder skulle fylle ut et spørreskjema som skulle sendes tilbake så snart som mulig. Skjemaet inneholdt spørsmål om familieforhold, religion, arbeidsforhold og hvilke verdier de eide.
 2. Dødsfallsprotokoll fra Ringerike sorenskriverkontor
  I dødsfallsprotokollen blir alle som dør, registrert med dødsdato og -sted, arvinger og om de etterlater seg noen verdier.
 3. Bok: Våre falne, bind 4
  Våre falne er et firebinds bokverk med biografier om alle nordmenn som døde under 2. verdenskrig. Verket ble gitt ut av Den norske stat noen år etter frigjøringen.

Begreper

En primærkilde er en førstehåndskilde, selve originalkilden fra en hendelse. Den har kommet til som et ledd i den hendelsen den beskriver, eller den er laget av noen som var med da hendelsen fant sted. Det kan være et brev, en protokoll eller et bilde.

En sekundærkilde bygger på andre kilder ved at den henviser, refererer til eller bygger på primærkilden. Den innebærer en tolkning av andre kilder. Skolenes historiebøker er et eksempel på sekundærkilder.

Oppgave 1

Kilde oppgave 1

Spørreskjema for jøder fra Ringerike politikammer. Statsarkivet i Kongsberg.

Spørreskjema for jøder fra Ringerike politikammer. Klikk på bildet og bruk lupen for å lese teksten.

 1. Hvor er skjemaet Spørreskjema for jøder fra Ringerike politikammer fylt ut, og når?
 2. Kan du si ut fra kilden hvor gammel Alexander Scharff var da dette skjemaet ble fylt ut?
 3. Hvor bodde han?
 4. Hvilken religion tilhørte han?
 5. Hvem var han gift med, og hvor mange barn hadde han?
 6. Hva tror du dette skjemaet skulle brukes til?

Oppgave 2

Kilde oppgave 2

Dødsfallsprotokoll fra Ringerike sorenskriverkontor. Statsarkivet i Kongsberg.

Dødsfallsprotokoll fra Ringerike sorenskriverkontor. Klikk på bildet og bruk lupen for å lese teksten.

 1. Hva kan du lese om Alexander og Jacob Scharff ut fra kilden Dødsfallsprotokoll fra Ringerike sorenskriverkontor?
 2. Forteller kilden når de døde? Hvorfor? / Hvorfor ikke?

Oppgave 3

Kilde oppgave 3

Våre falne bind 4

 1. Forteller kilden Våre falne, bind 4 noe om når Alexander Scharff døde?
 2. Hvem var Idar og Bjørn Scharff, og hvor gamle var de?
 3. Er dette en primær- eller en sekundærkilde?
 4. Kan du finne ut av kildene i dette heftet hvilke medlemmer av familien Scharff som overlevde krigen?

Til fordypning

Les mer på nettsidene til Statsarkivet i Kongsberg:

Familien Scharff

Sist faglig oppdatert 17.01.2018
Skrevet av Statsarkivet i Kongsberg

Læringsressurser

Krigen i Norge

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell