Hopp til innhold

Historisk materiale

Norge blir invadert

I Oscarsborg vaktjournal kan du lese hva som skjedde da tyskerne invaderte Oslo 9. april 1940, minutt for minutt. Denne kilden er både en beretning om og en levning fra 9. april 1940. Før du svarer på oppgavene nedenfor bør du lese fagartiklene Krigen kommer til Norge og Hva er en historisk kilde?.

Vaktprotokoll fra Oscarborg

Vaktjournal fra Oscarsborg 9. april 1940 s. 2 og 3.

Studer en historisk kilde

Oppgave 1:

Oscarsborg angriper!

s 1 vaktprotokollen fra Oscarsborg 9. april 1940

Vaktprotokoll Oscarsborg side 1. Side 2 og 3 er avbildet øverst på denne sida.

Kilden du nå skal studere, er et ekte stykke norsk historie. Den er unik, selv om den kanskje ikke ser slik ut ved første øyekast. Det er en helt vanlig tynn, liten protokoll. Protokollen er vaktjournalen til Oscarsborg festning. Det er innholdet som gjør den så unik. Spesielt gjelder det de siste skrevne sidene. Den ble nemlig skrevet fortløpende før og under tyskernes invasjon i Norge 9. april 1940.

Kilde

Studer kilden Rapport fra Oscarsborg hovedvakt 8-9/4-40. .Se nøye på originaldokumentet (primærkilden) slik at du får et skikkelig inntrykk av det.Dersom du har problemer med å tyde håndskriften i vaktjournalen, kan du studere den i maskinskrevet/transkribert versjon av originaldokumentet.

Filer

Protokollen forteller om senkningen av den tyske krysseren Blücher, og det er vaktens egne iakttagelser som er skrevet ned. Opplysningene ble altså skrevet mens det hele skjedde, av en person som satt midt oppe i angrepet!

Dette er altså en øyevitneskildring og en førstehåndsberetning. Den forteller hva som hendte, og er skrevet av en som så det selv. Men dokumentet har også en ikke-berettende side: Det er en rest, det vil si en levning, fra fortida. Bare ved å se på dokumentet, kan du danne deg et bilde av situasjonen det ble skrevet i, og kanskje noe om personen som skrev det?

Svar på spørsmålene:

 1. Hva slags protokoll er dette?
 2. Når (hvilken dag og år) ble disse opplysningene skrevet ned?
 3. Hva skjedde denne morgenen? Gi en kort forklaring.
 4. Hvor lang tid tok det fra forsvaret av Oscarsborg festning startet til det fremmede skipet sank?
 5. Etter at skipet sank, ble Oscarsborg fortsatt angrepet – men fra hvilken kant, tror du?
 6. Er dette en primærkilde eller en sekundærkilde?
 7. Studer originaldokumentet. På hvilken måte er protokollen en beretning, og på hvilken måte er den en levning?
 8. Hvorfor er denne protokollen og opplysningene den gir oss, så spesiell sammenlignet med andre vaktprotokoller, tror du?

Oppgave 2: Refleksjon rundt invasjonen

Kilder

Rapport fra Oscarsborg hovedvakt 8-9/4-40

Filer

Fotografier fra NTBs krigsarkiv:

Senkingen av Blücher 9. april 1940

 1. Du er journalist og har fått i oppgave å lage en avisartikkel om hva som virkelig skjedde om morgenen 9. april 1940. Teksten må være kort (maks. 600 ord) og faktabasert. Vær påpasselig med å få med deg de viktigste hendelsene.
  Bruk følgende kilder:
  • fagartikkelen Krigen kommer til Norge
  • Oscarsborg vaktjournal
  • fotografier fra NTBs krigsarkiv
 2. Hva slags kilde er bildene fra NTBs krigsarkiv? Er det primær- eller sekundærkilder?
 3. Hva med din avisartikkel? Er den en primær- eller en sekundærkilde? Begrunn svaret.
 4. Avisartikkelen du har skrevet, er en beretning. Den forteller hva som skjedde den 9. april 1940. Se nå på det du har skrevet en gang til. Kan din beretning si noe om deg og den tida du lever i? Er den en levning? Begrunn svaret.
Sist faglig oppdatert 15.01.2018
Skrevet av Patricia Haeck og Gunn Løwe
Rettighetshaver: Riksarkivet

Læringsressurser

Krigen i Norge

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell