Hopp til innhold

Historisk materiale

Oppgave til Kongens nei

«Kongens nei» er et av Norges viktigste dokumenter i nyere historie. Kong Haakon 7. ga aldri etter for det tyske kravet om å godkjenne Vidkun Quisling som ny norsk statsminister.

Kongen og kronprinsen søker dekningu nder et flyangrep på i Molde

Oppgave 1 Beskriv kilden

protokoll med kongens nei

Statsrådssekretariatet, Resolusjoner, 122 Resolusjoner 1940-1942

Les artikkelen Hva er en historisk kilde?

  1. Studer dokumentet på bildet. Hva er dette for et dokument? Når ble dokumentet skrevet?
  2. Hvorfor ble det skrevet, tror du?

Oppgave 2: Analyser kilden

Les fagartikkelen Kongens nei

  1. Studer kilden en gang til. Forteller kilden deg noe nytt nå? Begrunn svaret.
  2. Hvorfor blir denne kilden ansett som en så viktig kilde i nyere norsk historie?

Gratulerer! Du har nå analysert en historisk kilde!

Sist faglig oppdatert 15.01.2018
Skrevet av Patricia Haeck og Gunn Løwe
Rettighetshaver: Riksarkivet

Læringsressurser

Krigen i Norge

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell