Hopp til innhold

Oppgave

Egyptisk dødskult

Sarkofag i gravkammeret til Merenptah i Kongenes dal, Egypt. Foto.

Oppgave

  1. Hva er en mumie?
  2. Hva er en sarkofag – og hva er den bokstavelige tolkningen av ordet? Hva kan være årsaker til at de var rikt utsmykket, når de ble murt inne i gravkamre eller dekket av jord?
  3. Hva slags syn hadde egypterne på liv og død? I hvilken grad samsvarer dette med norrøn gudetro? Finn svar gjennom å søke etter egyptisk og norrøn mytologi. Tenk over; hvorfor skapes slike myter – hva kan være hensikten med dem?
Sist faglig oppdatert 11.09.2017
Skrevet av Eva Bratvold
Rettighetshaver: Sandberg KANALT

Læringsressurser

Tidlige samfunn

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter