Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har fullført denne læringsstien, skal du

    • vite hva urfolk er og hvorfor samene har status som urfolk i Norge
    • ha kunnskap om Kautokeino-opprøret og bakgrunnen for opprøret
    • vite hva fornorskningspolitikken stod for og når den pågikk
    • kunne drøfte virkningene av fornorskningspolitikken overfor samene