Hopp til innhold

UTGÅTT - Historie (PB) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Historieforståelse og metoder

Hovedemnet Historieforståelse og metoder handler om hvordan historisk kunnskap blir bygd opp, forstått og vurdert. Gjennom arbeidet med hovedemnet skal du lære hvordan du kan forstå og bruke historiske kilder, og hvordan forskjellige historiske framstilinger har endret seg over tid.