Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å arbeide som miljøterapeut eller miljøarbeider

Miljøterapeuter og miljøarbeidere kan jobbe i rehabiliteringsinstitusjoner. Mange miljøterapeuter og miljøarbeidere jobber i rusomsorgen. Deres oppgaver i rusomsorgsarbeidet handler for eksempel om kommunikasjon, aktivisering og annen praktisk hjelp.

Mennesker som viser glede ved å smile og strekke hender i været. Illustrasjon.

Enkelte skoler har også ansatt miljøterapeuter eller miljøarbeidere. Der jobber de med elever som har nedsatt funksjonsevne, og som trenger noe hjelp og veiledning i skolehverdagen.

Det eksisterer ingen egen utdanning for miljøterapeuter, men miljøterapeuten er som regel offentlig godkjent vernepleier, sosionom, ergoterapeut, sykepleier, barnevernspedagog, førskolelærer eller spesialpedagog.

Det finnes også miljøterapeuter og miljøarbeidere som har en helt annen bakgrunn. En helsefagarbeider kan få stilling som miljøterapeut, men mest sannsynlig som miljøarbeider.

Noen spørsmål til deg:

  1. Hvem kan jobbe som miljøterapeut og miljøarbeider?
  2. Gi eksempler på hvor en miljøterapeut eller miljøarbeider kan jobbe.
  3. Vet du om det er ansatt en miljøterapeut eller miljøarbeider ved din skole? Undersøk dette og finn eventuelt ut hvilken utdanning han eller hun har.
  4. Se filmen Grønn omsorg Kan vi si at de som jobber på dette stedet kan være miljøterapeuter eller miljøarbeidere? Hvorfor?
Sist oppdatert 13.11.2018
Skrevet av Birgit Flaten
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Miljøarbeid for helsefagarbeideren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?