Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forebyggende arbeid mot rusmisbruk

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Hender som holder en spiral  med ikoner. Foto.

Mange ulike miljø jobber med forebygging av rusmisbruk. Både oppvekst-, helse- og sosialsektoren har som oppgave å bidra til at alle som vokser opp i Norge, får en trygg og god oppvekst og kan klare å mestre hverdagslivets utfordringer. Du som helsefagarbeider kan få en betydelig rolle i arbeidet ditt både når det gjelder forebyggende arbeid og arbeid i rusmiddelrelaterte situasjoner.

Forebyggende arbeid

Det er mange private aktører som bidrar til forebyggende arbeid blant barn og ungdom.

Du kjenner sikkert til frivillige organisasjoner i kommunen der du bor?

Kanskje du har vært med på ulike tiltak som er arrangert ved din skole eller i nærområdet?

Alle voksne og ungdommer bør bry seg om barn og ungdom. På ulike måter kan man bidra til trygg oppvekst og gode ungdomsmiljø. Alle kan hjelpe til med å forebygge misbruk og feil valg av livsstil for både unge og voksne. Ved å inkludere, arrangere og bry seg om andre i lokalmiljøet eller i samfunnet kan man bidra til at barn og ungdommer som vokser opp, ikke tar valg som kan få store konsekvenser for videre deltakelse i samfunnet.

Tenk over:

«Det å si fra er ikke å sladre, men det er å bry seg»

Hva vet vi om rusmisbruk i Norge?

Alkohol er det vanligste rusmisbruket i Norge. Det er mange voldsepisoder og dødsfall som er relatert til alkoholbruk. Misbruket av narkotika er også stort, og det er mange narkotikasaker og beslag hvert år.

Pillemisbruk ligger ofte under gruppen narkotika fordi det er de sterkeste stoffene av sovemidler, beroligende midler og smertestillende midler som inneholder så sterke stoffer at de går under gruppen narkotiske stoffer.

Narkotika i form av cannabis og stoffet hasjis er det mest utbredte narkotiske stoffet.

For oppdaterte tall på rusmisbruk i Norge kan du bruke søkeord som:

  • rusmidler og statistikk
  • rusmisbruk og Helsedirektoratet
  • rusmisbruk i Norge

SIRUS er et forskningsmiljø som leverer oppdaterte tall om rusmisbruk i Norge, og som er innlemmet i Folkehelseinstituttet.

Se videoen, og reflekter over hva et godt vennskap innebærer.

Vennskap

Sist oppdatert 29.06.2017
Skrevet av Hege Nikolaisen

Læringsressurser

Miljøarbeid for helsefagarbeideren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?