Hopp til innhold

Yrkesutøvelse (Utgått) (HS-HEA vg2) (LK06)

Helse og sykdom

Kunnskap om sykdommer, diagnoser og ulike behandlingsformer er en viktig del av helsefagarbeiderens faglige kompetanseområde og danner grunnlaget for å kunne yte profesjonell helsehjelp.

Psykisk helse og sykdom

Psykisk helse er noe alle har. Psykiske lidelser rammer mange i ulik grad, og du skal forholde deg til ulike diagnoser.

Læringsressurser

Psykisk helse og sykdom

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff