Hopp til innhold

Yrkesutøvelse (Utgått) (HS-HEA vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Etikk for helsefagarbeidere

Helsefagarbeidere må ta mange valg og beslutninger i arbeidet sitt. De skal yte faglig, etisk og juridisk forsvarlig helsehjelp som profesjonelle fagarbeidere.

Helsefagarbeideren som talerør for brukeren

I mange situasjoner er det viktig å være talerør for pasienter og brukere. Det vil si å snakke på vegne av en person og ytre vedkommendes ønsker videre til de som skal ha informasjon.

Læringsressurser

Helsefagarbeideren som talerør for brukeren