Hopp til innhold

Yrkesutøvelse (Utgått) (HS-HEA vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Etikk for helsefagarbeidere

Helsefagarbeidere må ta mange valg og beslutninger i arbeidet sitt. De skal yte faglig, etisk og juridisk forsvarlig helsehjelp som profesjonelle fagarbeidere.

Yrkesetikk for den profesjonelle helsefagarbeider

Etikkens formål er å forklare hvordan man bør handle. Yrkesetikk gir retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson. Helsefagarbeidere må bli bevisst i sin egen rolle som fagperson, og målet med retningslinjene er å beskrive ansvar og riktige handlinger.

Læringsressurser

Yrkesetikk for den profesjonelle helsefagarbeider