Hopp til innhold

Fagartikkel

Legemidler og helsefagarbeiderens ansvarsområder

Helsefagarbeideren skal observere virkningen og eventuelle bivirkninger av legemidler. Det er derfor viktig at helsefagarbeideren setter seg inn i hvilke diagnoser pasienten har, og hvilken effekt legemidlet skal ha på symptomer eller plager.

Det er legen som avgjør hvilke legemidler pasienter skal benytte. Sykepleier og vernepleier har kompetanse til å administrere og dele ut legemidler. Helsefagarbeidere i kommunehelsetjenesten kan gjennomføre medisinkurs. Dersom de består kurset, kan de få delegert ansvaret for å dele ut legemidler ut fra de retningslinjene som lederen for virksomheten har satt.

Riktig bruk av legemidler forutsetter:
• riktig legemiddel
• rett pasient
• riktig dose
• riktig tid
• riktig inntaksmåte

Bivirkninger kan arte seg på ulike måter – fra lett utslett til livstruende pustebesvær. Helsefagarbeideren må observere pasienten og rapportere observasjoner på symptomer som kan være bivirkninger, til sykepleier eller lege snarest mulig.

I forskrift for legemiddelhåndtering står det mer om legemiddelhåndtering.

Hva står det her om ansvaret som lederen for virksomheten har?

Sist faglig oppdatert 27.06.2017
Skrevet av Birgit Flaten
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Legemidler og helsefagarbeiderens ansvarsområder

Fagstoff