Hopp til innhold

Fagartikkel

Legemidler og helsefagarbeiderens ansvarsområder

Helsefagarbeideren skal observere virkningen og eventuelle bivirkninger av legemidler. Det er derfor viktig at helsefagarbeideren setter seg inn i hvilke diagnoser pasienten har, og hvilken effekt legemidlet skal ha på symptomer eller plager.

LK20

Det er legen som avgjør hvilke legemidler pasienter skal benytte. Sykepleier og vernepleier har kompetanse til å administrere og dele ut legemidler. Helsefagarbeidere i kommunehelsetjenesten kan gjennomføre medisinkurs. Dersom de består kurset, kan de få delegert ansvaret for å dele ut legemidler ut fra de retningslinjene som lederen for virksomheten har satt.

Riktig bruk av legemidler forutsetter:
• riktig legemiddel
• rett pasient
• riktig dose
• riktig tid
• riktig inntaksmåte

Bivirkninger kan arte seg på ulike måter – fra lett utslett til livstruende pustebesvær. Helsefagarbeideren må observere pasienten og rapportere observasjoner på symptomer som kan være bivirkninger, til sykepleier eller lege snarest mulig.

I forskrift for legemiddelhåndtering står det mer om legemiddelhåndtering.

Hva står det her om ansvaret som lederen for virksomheten har?

Sist oppdatert 27.06.2017
Skrevet av Birgit Flaten
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Legemidler og helsefagarbeiderens ansvarsområder