Hopp til innhold

Fagartikkel

Ulike typer legemidler

Vi skiller mellom reseptfrie og reseptpliktige legemidler. Reseptfrie legemidler

LK20LK06
Ulike typer legemidler på et apotek. Foto.

kalles også håndkjøpspreparater. De kan kjøpes på apotekene, og også i dagligvarehandler, på enkelte kiosker og i bensinstasjoner.

Reseptpliktige legemidler kan bare kjøpes på apotek, og pasienten må ha en resept som er skrevet ut av en lege, tannlege eller veterinær.

På resepten står det hvem som skal ha medisinen, pasientens fødselsdato, samt navnet og styrken på legemidlet. Resepten er gyldig i ett år etter utskrivingsdato. For legemidler som ikke er vanedannende, kan resepten «reitereres», det vil si fornyes eller ekspederes flere ganger.

Sammen med legemidlet følger det med informasjon som omtaler virkning, mulige bivirkninger og hvordan legemidlet skal brukes. I Felleskatalogens pasientutgave er det mulig å se pasientinformasjon eller pakningsvedlegg som følger med de ulike legemidlene.

Hva er blå resept?

Begrepet blå resept kommer av at denne typen resepter tidligere var blå på farge. Fargen på reseptene er nå som oftest hvite, fordi resepter skrives elektronisk.

Blå resept sørger for at staten dekker deler av medisinutgiftene for pasienter som har alvorlig og langvarig sykdom. Slik får pasientene tilgang på medisiner uavhengig av den økonomiske situasjonen sin.

For at staten gjennom folketrygda skal dekke behandling på blå resept, må sykdommen være alvorlig og langvarig. Behandlingen må dessuten ha god effekt sett opp mot kostnadene. Det er Statens legemiddelverk som vurderer hvilke medisiner som kan gis på blå resept, og hvilke vilkår som må være oppfylt for at pasienter skal få medisinene på blå resept.

Eksempler på sykdommer som gir rett til legemidler og medisinsk utstyr på blå resept, er diabetes, stoffskifteproblemer, astma, hjerte- og karsykdommer og inkontinens.Legemidlene deles inn i ulike reseptgrupper

De fleste reseptpliktige legemidlene tilhører reseptgruppe C. Hvis legemiddelet som skrives ut, er klassifisert som et vanedannende legemiddel, omtales gjerne resepten som B-resept. B-resept gjelder bare for engangs ekspedisjon. Det er legitimasjonsplikt for å hente ut vanedannende legemidler på apoteket. Eksempler på slike legemidler er Vival, Valium og Paralgin Forte.

Legemidler som er klassifisert som sterke narkotiske stoffer, må forskrives på en hvit og blå spesialblankett som kalles narkotikaresept eller A-resept. Denne reseptblanketten er utviklet for å sikre at den ikke forfalskes, og den er underlagt høy sikkerhetskontroll. Det er legitimasjonsplikt på apoteket for å hente ut legemidler på narkotikaresept. Eksempler på legemidler i gruppe A er Ketogan, Dolcontin og Morfinsulfat.

Sist oppdatert 30.06.2017
Skrevet av Birgit Flaten
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Legemidler og helsefagarbeiderens ansvarsområder