Hopp til innhold

UTGÅTT - Yrkesutøvelse (HS-HEA vg2) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Fagarbeider i helse- og omsorgssektoren

Helsefagarbeiderutdanningen gir bred kompetanse og kunnskaper innenfor mange fagområder. Dette gjør at helsefagarbeideren kan velge mellom flere ulike yrkesarenaer.

Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaer

En helsefagarbeider med godkjenning kan søke jobber i helse- og omsorgstjenesten. Det finnes også jobbmuligheter i det private og i oppvekstsektoren.

Læringsressurser

Helsefagarbeiderens ulike yrkesarenaer

Fagstoff