Hopp til innhold

Oppgave

Seksuell trakassering på jobb

Kvinner og menn utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering på jobb. Dette er et arbeidsmiljøproblem som er alvorlig.

Oppgaver

  1. Hva menes med seksuell trakassering mellom kollegaer?
  2. Hva skal du gjøre hvis du opplever seksuell trakassering fra kollegaer?
  3. Hvordan tror du man kan forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen?
  4. Hans er 45 år og er bruker av hjemmebaserte tjenester. Han sitter i rullestol. En dag du kommer for å hjelpe til med morgenstellet, vil han at du skal vaske ham nedentil. Hans klarer egentlig å vaske seg selv, men i dag nekter han. Du merker at Hans tester grensene dine, og du blir usikker på hva du skal gjøre. Han flørter med deg og vil gjerne at du skal utføre vask nedentil. Forklar med egne ord hvordan du tror du ville reagert i dette tilfellet.
  5. Tenk igjen over begrepet seksuell trakassering, og beskriv forskjellen på når det skjer mellom kollegaer og fra en bruker av helsetjenester.
  6. Når flere er mer bevisste på hva som er akseptabel oppførsel, vil flere også bli bevisste på hva som er uakseptabel oppførsel. Hva menes med det?
Sist faglig oppdatert 03.11.2020
Skrevet av Hege Nikolaisen

Læringsressurser

HMS og internkontroll

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter