Hopp til innhold

Film og filmklipp

Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Som helsefagarbeider skal du føle deg trygg på kollegaer for å gjøre en god jobb og samarbeide på en profesjonell måte. Å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra brukere og pasienter er også uakseptabelt.

Hvem har ansvaret?

Du har ansvar for å si fra om uønskede hendelser, og ledelsen har ansvaret for å ta deg på alvor. De skal også gi deg veiledning når pasienter er for pågående. Et tiltak kan være å sette inn ekstra ressurser. Andre tiltak kan være at dere snakker om det på avdelingen og gir hverandre råd. Gode forebyggende tiltak og et verneombud som er oppmerksom på problematikken, er viktig.

Uønskede hendelser fra kollegaer kan bli et stort arbeidsmiljøproblem, og det er viktig at du sier fra til ledelsen, andre kollegaer eller verneombudet. Det kan også meldes til Arbeidstilsynet. Du skal føle deg trygg på jobb og på arrangementer i regi av jobb.

Utfordringer til deg

  1. Hva menes med seksuell trakassering?
  2. Hvorfor er er det viktig å si fra dersom du opplever uønsket seksuell oppmerksomhet på jobben?
Sist faglig oppdatert 03.11.2020
Skrevet av Hege Nikolaisen og Vigdis Haugan

Læringsressurser

HMS og internkontroll

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter